2015. január 10., szombat

Kár a vagyoni veszteség, nagy károk az élet hossza alatt!


Kár kialakulása egy élet alatt többször előfordul a legfelelősebb emberi magatartás mellett is.

Ha van kár, joggal jelenik meg a kártérítés igénye.


                               Kártérítés ügyeiben jobb az egyezség bírósági tárgyalások kiváltásával!Kártérítés igénye azonban annak jogcímében, mértékében sokszor válik vitatottá egymás között, majd rosszabb esetben már a bírósági tárgyalásokon.Ezekben a jogvitákban, főként bírósági perekben vizsgálni szükséges:

- Jogellenes magatartás vezetett-e a kárhoz?!

- Felróható volt-e a károkozó magatartása számára?!

- Ok - okozati összefüggés volt-e a károkozó magatartással?!

- Bekövetkezett-e ténylegesen a kár?!Bonyolulttá válhatnak a bíróság előtt zajló perek, mert károsultnak és károkozónak külön-külön van bizonyítási kötelezettsége, s a bizonyítás szintén szigorú szabályok szerint folytatható le.

Bizonyítás nélkül, hatékony jogi megoldással rendezhető a kártérítési vita: kár mediáció, kártérítési jogvita rendezése!ÚJ Ptk. HATÁSAI - JOGI ÜGYEK VITÁI ÜGYFÉLFOGADÁSSAL!
Bizonyítás helyett a megkövetés a károkozó részéről, érdekek és érzelmek, illetve beszámítások szabad jogi kerete a kártérítési jogvitarendezése!                Egyszerűbb (de nem túl egyszerű), olcsóbb és gyorsabb!


Különösen javasolt minden kártérítési per előtt, de bírósági perek között a profi, piaci alapú szakértői mediáció, mert a kárt elszenvedettet még kárenyhítési kötelezettség is terheli a bírósági ügyekben!
Vállalkozások - Üzleti hírek MTI-OTS