2014. május 28., szerda

Ha az alperes eltűnik...Sem Felhívást, sem keresetet nem veszi át?Régen is előfordult vitás helyzetekben, ma azonban gyakoribb, hogy a felhívott fél eltűnik.

Sem a mediációra való felhívást, sem a bírósági idézést nem veszi át.


Ilyenkor a bíróság munkája nem áll meg, a közvetítő viszont többet nem tehet az ismételt kézbesítés után.Nem átvett idézések ügyeinél az eljáró bíróság a felperes kérelmére végzést hoz és elrendeli a hirdetményi
kézbesítés eljárási lépését.


A 15 napra kihelyezett idézés a 15.napon kézbesítettnek tekintendő, mintha átvette volna az alperes, az eltűnt.


Új Ptk. gyakorlatai


Jogi védelemről jogszabályi alapon gondoskodik a bíróság.

Jellemzően ugyanazon végzésében ügygondnokot rendel ki az alperesnek, valamely ügyvédi kamara ügyvédjei köréből.


 SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEK PEREK ELŐTT


Ügygondnoki feladatot ellátó ügyvéd részére a keresetet és idézést hivatalosan kézbesíti a bíróság, így kerül sor a kitűzött időpontban a bírósági tárgyalásra.


______________________________   §   _______________________________
 Kerülje el a jogvitákat, a peres ügyeket, hosszú tárgyalásokat! 
 Ügyfélfogadás:06-302-164-102 (hétköznap 10h-18h)


Vállalkozások - Üzleti hírek MTI-OTS