2013. április 14., vasárnap

Haláleset után mit tegyünk? - Öröklési és örökségi vitarendezés

Kevés szomorúbb esemény van, mint közeli, vagy távoli rokon elhalálozása.


Hagyatéki mediáció már a hagyatéki eljárás előtt előkészíthető, ha az örökösök közötti vita ismert.

Hová forduljak örökségi vitával?

  Családon belül meglévő elszámolási hiányok (belső adósságok, kivitelezési munkák elszámolásának elmaradásai stb.) ilyenkor gyorsan hagyatéki követeléssé válnak. Rokonokkal perben lenni igen megviselő, ezért a hagyatéki vitarendezés optimális és célszerű megoldása a hagyatéki közvetítő eljárása a független mediátorokkal.A vitától függetlenül vannak kötelező teendők!

Mit kell tenni elsőként? Minden város honlapján az első teendők tájékoztatója megtalálható.

"Az eljárás megindítása, folyamata:

•A hagyatéki eljárás hivatalból indul – a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezésével, – de indulhat annak az ügyfélnek a kérelmére is, akinek az eljáráshoz jogi érdeke fűződik.

•A hagyatéki eljárás megindítására attól a naptól számított 30. napon belül kerül sor, melyről a jegyző tudomást szerzett.

•A leltározást – mint leltárelőadó – a jegyző által megbízott előadó végzi. A belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye az irányadó.

•A halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozót az ügyintéző idézi a hagyatéki leltár felvétele céljából.

•A leltárfelvételt célszerű olyan örökösnek intézni, aki a legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a többi örökösről és a hagyaték tárgyát képező ingatlan, ingó vagyonról.

•Írásbeli meghatalmazás útján is sor kerülhet leltárfelvételre.

Az ügyintéző hivatalból keresi meg az örökhagyó lakóhelye, illetve a vagyon fekvése szerint illetékes Körzeti Földhivatalt, hogy megkérje az örökhagyó után maradt ingatlan/ok/ tulajdoni lap másolatát.

A hagyatéki leltárban felvett ingatlan/ok/ forgalmi értékének megállapítása céljából a Polgármesteri Hivatalban Adó- és Értékbizonyítványt állítanak ki, ami az illeték kiszabásának alapját képezi.

A hagyatéki leltárban felvett adatokat, tényeket a rendelkezésre álló dokumentumok becsatolásával vagy tanúk megnevezésével a hagyatéki leltárban igazoltatni kell. A hagyatéki leltár felvétele során bizonyítási eljárás lefolytatásának, illetve öröklési jogvita eldöntésének helye nincs".(Szentes Városa Tájékoztató)

Mindezen ügyintézésben  a örökségi vitarendező szakértő irodánkban közvetlen segítséget ad!
Hívja saját ügyével az oldalon található ügyfélszolgálati számot!Vállalkozások - Üzleti hírek MTI-OTS