2013. március 9., szombat

Letelepedés Magyarországon - családegyesítés, munkavállalás ügyintézése szakértőkkel

London adja példáját a nagyon intenzív letelepedés és munkavállalás biztosításának. Külpolitikai szempontból előnyökkel és hátrányokkal.

Nézzük meg az USA-ban miről ad tájékoztatást a magyar nagykövetség:


"Letelepedés a Magyar Köztársaságban

Letelepedés céljából engedélyt az a külföldi kaphat, aki beutazásától számítva legalább három éven át megszakítás nélkül jogszerűen és életvitelszerűen Magyarországon tartózkodott;

•akinek magyarországi lakhatása és megélhetése biztosított;

•akivel szemben a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvényben meghatározott kizáró ok nem áll fenn; illetőleg

•akinek a letelepedését a belügyminiszter kivételes méltányosságból engedélyezte.

•A legalább három éven át megszakítás nélkül jogszerű és életvitelszerű Magyarországon való tartózkodás alkalmazásában nem minősül megszakításnak az ország évente legfeljebb kilencven napra történő elhagyása.

•A három éven át megszakítás nélkül jogszerű és életvitelszerű Magyarországon való tartózkodás alól felmentést kaphat az a külföldi, aki tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és•letelepedését családegyesítés céljából családtagként kérelmezi, feltéve, hogy beutazásától számítva legalább egy éve magyar állampolgárral, letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, illetve Magyarországon menekültként elismert külföldivel családi életközösségben, jogszerűen

•Magyarországon tartózkodik; magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt, vagy akinek felmenője magyar állampolgár volt.

•A tartózkodási vízummal vagy engedéllyel rendelkező házastárs kérelmező a három éven át megszakítás nélkül jogszerű és életvitelszerű Magyarországon való tartózkodás alól akkor kaphat felmentést, ha a magyar állampolgárral, letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, vagy menekültként elismert külföldivel a házasságot már a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megkötötte.

A letelepedési engedély iránti kérelmet a kérelmező jövőbeni magyarországi lakóhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatóságnál az előírt formanyomtatványon, személyesen, illetőleg közös kérelmezés esetén a nagykorú családtag útján lehet benyújtani.(Magyarország Főkonzulátusa)


Magyarországra érkezők, letelepedni akarok számára folyamatos szakértői ügyfélszolgálat, előzetes idpontegyeztetéssel: 06-305-992-842 (napközben 11-16h)


Vállalkozások - Üzleti hírek MTI-OTS