2013. január 4., péntek

Munkaügyi per indítása, közigazgatási per indítása - hol, hogyan?

Perben hatósággal, bírósági pereskedés munkahellyel, munkadóval!

Lakosságot, vállalkozásokat érintő jogviták elsődleges jó megoldása az igazságügyi mediáció, hatóságok esetében a hatósági közvetítő megbízása!Jlentős szervezeti átalakuláson és szakmai várakozásaink szerint felgyorsuló, de tartalmában megerősödő közigazgatási bíráskodás veszi kezdetét Magyarországon 2013. január 01-től!

Önkormányzatokkal, hatóságokkal, munkaadókkal folytatott perek eddig részben kedvezőtlen tapasztalatokkal szolgáltak az ügyfeleknek!

Különösen a közigazgatási perek okoztak csalódást az igazságszolgáltatásban az ügyfelek értékelésében!

Túl az egyes bírók ügyszámainak csökkenésén a valódi eredmény a hatóság és ügyfél közötti esélyegyenlőtlenség feloldása, jogi enyhítése lenne!


A változásokat, eredményeit és tapasztalatait folyamatosan követjük!

Közigazgatási jogvitákkal, munkaügyi jogvitákkal a 06-305-992-842 ügyfélszámon fogadjuk

a személyes bejelentkezőket! peresugyek@index.hu

Vállalkozások - Üzleti hírek MTI-OTS