2012. október 4., csütörtök

Jogsérelem és kártérítés társasházak belső vitáiban

Magyarországon a társasház elterjedt jogi és műszaki megoldás a lakhatásra.


Több érdek keresztmetszete a társasház belső élete, gazdálkodása, tulajdonosok közgyűléseinek döntési szokásai, általában a tulajdonosi részvétel hagyományai.

TANÁCSADÁS - ELJÁRÁSOK - TÁRSASHÁZI VITARENDEZÉS


Az elmúlt évtizedekhez képest a társasházi tulajdonosok összességében kevesebb idővel és szűkebb mérlegelési körön belül tudnak bírósághoz fordulni!

Ha jogsérelmes egy tulajdonos számára a társasház működése, pénzügyi döntése - jól kell az idővel bánnia, mert a jogszabályok és a bírói gyakorlat nem elnéző a késlekedő kisebbségi tulajdonosi érdekekkel szemben.

Kiemelni érdemes, hogy egyre elterjedtebb az írásos szavazás, amelynek szabályait a társasházi SZMSZ-nek tartalmaznia kell nevesítetten.

A közgyűlés határozatainak megtámadására 60 nap áll nyitva, ezért a sérelmes határozattal szembeni különvéleményt és szavazati arányt már a közgyűlésen hasznos jegyzőkönyveztetni.

Társasházi közösképviselő a tapasztalat bírósági gyakorlat szerint igen széles értelmezési határok között végzi munkáját, amely sok esetben akár félreértelmezhető, megtévesztő tájékoztatásokhoz vezethet.

Kögyűlés határozatainak betartása első számú feladata, az elvárható magatartás körében végzett tevékenységével.

SZAKÉRTŐK - VITARENDEZÉS

Nem könnyű ma pert indítani a társasházban befolyást szerzett társasházi közösképviselővel szemben. Ennek elkerüléséhez jól kell az idővel gazdálkodni és vita esetén már a közgyűlés után érdemes a reálmediátor iroda megbízása, a társasházzal ill. képviselőjével gazdasági mediáció megindítása.

Ha a társasház az álláspontját a jogsértésre nem részletezi, nem vesz részt a felhívásra a gazdasági mediációba, akkor 60 napon belül keresettel a határozat okozta jogsérelem megtámadható bíróságon!

Nagy forgalmú reálmediátor irodák biztosítják az írásban megszólított számára a mediátori eljárással kapcsolatos külön felvilágosítás, konzultáció lehetőségét.

ORSZÁGOS PERMEGELŐZŐ ÉS PERES SZAKÉRTŐI IRODA

Ügyfélszolgálat:06-302-164-102 (hétköznapokon 10h-18h között)

Vállalkozások - Üzleti hírek MTI-OTS