2012. október 17., szerda

Eljárások közötti döntések - mediáció menete, bírósági per folyamata

Családon belül kialakulhatnak viták (örökléssel összefüggő viták, birtoklással összefüggő viták, családi válsággal összefüggő viták, ajándékozás vitái stb.), de számos jogvita indul a családdal szemben a külső társadalmi viszonyokból (szomszédjogi viták, devizahitellel kapcsolatos jogviták, végrehajtással fenyegető viták, adósságok stb.)

Peres ügyek kontra ADR alternatív vitarendezés reálmediátorokkal - gondolatok szülőknek perek előtt.

Előre tisztázni érdemes - a bírósági per és az ADR eljárásokból a független mediátori iroda eljárása (közvetítői eljárás) pusztán a szülők, családtagok döntéseiben állnak egymással szemben.


Valójában egymást kiváltó párhuzamos eljárások!

SZAKÉRTŐK MEDIÁCIÓ - SZAKÉRTŐK  PERBEN REÁLMEDIÁCIÓ

Ha már nem lehet párbeszédet folytatni a vitában álló másik féllel a szakértő mediátor független, semleges szereplő aki szakértelemmel közvetítő szerepet vállal a megromlott viszonyban lévők között.

Eljárások közötti döntéseket az első, egyezség szemléletű TFKKE mediációs tanácsadás segíti és hatékonnyá teheti!

Bíróságok túlterheltsége miatt a bírói értékelési szempontok az ügyfél jogvitákban nem minden nyitott kérdésre, érzelemre adnak választ - igen nagy költséggel.

Vállalkozások - Üzleti hírek MTI-OTS