2012. szeptember 6., csütörtök

Szakértők nélkül kártérítési pert megindítani sokba kerülhet

Kártérítés pere előtt szakértői munka, szakértői vélemény nélkülözhetetlen


Kártérítés pere és előzmény élethelyzetei a hétköznapok morális megítélése, illetve a bírósági eljárásban mérlegelt szempontokban erőteljesen elválnak egymástól.

SZAKÉRTŐK-KÁRTÉRÍTÉS


Nem lehet kártérítési pert a hétköznapi gondolkodásmód szerint elindítani, a kár mértékéről, kár és viszontkövetelések tisztázásáról lemondani – általában szakértői vélemények, szakértői munka igénybevételével az előkészítés feladatai kell, hogy legyenek.


Kártérítési perben mérlegelni szükséges, hogy a kár kialakulásához milyen mértékben járulhatott hozzá a perindító magatartása, kommunikációja stb.


Talán ezért sem lényegtelen, hogy kártérítés ügyeiben az egyezségi szakértő, a reálmediátorok munkája kiválthatja a bírósági bizonyítási nehézségeket, a bírósági eljárást.


Mielőtt egy kárral kapcsolatban perindítás gondolata mellett dönt bárki – az egyezségi szemléletű szaktanácsadás, prevenciós felvilágosítás a mediátor irodákban átértékelésre késztethet számos károsultat!

Kártérítési per megindítható gazdasági szervezetek, magánszemélyek, de a bíróságokkal szemben is!  Magyarországon vitás ügyével, pereivel hívja a 06-302-164-102 ügyfélszolgálatot!Vállalkozások - Üzleti hírek MTI-OTS