2012. augusztus 31., péntek

Elbocsátások munkahelyről, ki nem fizetett munkabérek az új Mt. hatálybalépése után jogviták a mediátori eljárásban rendezhetőek.

Kevesebb munkahely jelenik meg a munkaerőpiaci kínálatban s ez nem jó a kirúgással fenyegetett, elbocsátással veszélyeztetett munkavállalók számára.


Átmeneti rendelkezések, munkaügyi perek kockázatosak

Gazdasági lapok hasábjain az elbocsátások hírei vidéki városoktól a fővárosig utolérhető, az elbocsátások jogszerűsége kiszélesedett az új Munka törvénykönyve rendelkezéseivel.


A munkavállaló az első dermedt pillanatok után legokosabb, ha igazságügyi mediátor irodához fordul, ahol a felmondás, kirúgás jogszerűségét pártatlanul gondolhatja át, majd az esetleges kockázatosabb perindítás előtt, azt heyettesítendő munkaügyi egyezségi mediátor segítségét veheti igénybe.


Munkaügyi egyezségi tárgyaló az érdekek ütköztetője a megnyugtató munkaügyi jogvita lezárásához! Győzödjön meg a felkeresett igazságügyi mediátor iroda permegelőző, perhelyettesítő szakmai gyakorlatáról!

Jogellenesen felmondtak Önnek - ne hagyja annyiban a jogsértést


Bár az új Munka Törvénykönyve a munkavállaló kiszolgáltatottságát inkább növeli, mint csökkenti a munkavállalók általános érdeke, hogy a jogellenes felmondást senki ne hagyja annyiban!

SZAKÉRTŐK - PERES ÜGYEK

Magyarország valódi versenyképességét a jogtudatos mnkavállalókkal gyorsabban lehet elérni.

Ősszel a szakértők arra számítanak, hogy jogtalan felmondások, kiforgatott indoklások mellett a jogsértett munkavállalók kisebb hulláma alakul ki.

Vállalkozások - Üzleti hírek MTI-OTS