2012. június 6., szerda

Szomszéd károkozása - kátérítési per vége egyezség is lehet

Nincs különbség a szomszédok jogainak megsértésében sem a nagyvárosokban, sem vidéken falvakban.

Saját ügyükben jogsértettek számolnak be a birtokháborítás legkülönbözőbb fajtáiról, vagy éppen a túlépítés, vagy elbirtoklás peres ügyeiről.

SZAKÉRTŐK ELSŐ KÉZBŐL

Szomszédjog a valós és jogalanyi értelemben egyaránt a szomszéd érdekeinek védelmét szolgálja a tulajdonosi jogok túlterjeszkedő, másokat indokolatlanul zavaró voltától!

Építkezések, szomszédban zajló felújítások vitáiban a szükségtelen zavarás jelenik meg. Szükségtelen zavarás lehet az építkezésből fakadó zaj, vagy porhatás.

Megépült épület kihathat a szomszédos ingatlan tényleges piaci értékcsökkenésére. Gyakran az ú.n.örökpanoráma beépítése igen jelentős veszteséget hozhat a szomszéd ingatlanban.

Kiemelt jelentőséggel bír a bíróság számára, hogy a zavarás szükségtelen-e, vagy másként értékelhető.

Kitűnik e pár gondolatból, hogy a szomszédjog jogsérelmes eseteiben a permegelőzés, a szakértői közreműködés meghatározó. Kialakult és megtámogatott álláspont egyértelműbbé teheti a perindítás szándékát, vagy meggondolásra készteti a perelni szándékozót!

TANÁCSADÁS - SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEK KÉSZÍTÉSE - ELJÁRÁSOK

ÜGYFÉLFOGADÁS: 06-302-164-102Vállalkozások - Üzleti hírek MTI-OTS