2012. június 22., péntek

Kitagadás, érdemtelenség végrendeletben - hagyatéki per előtt öröklés mediáció!

Családi viszályok a szülők korának előrehaladtával előfordulnak. Hétköznapokban a végrendelet elég jól ismert és alkalmazott.

Végrendeleti kitagadás azonban nem automatikus lehetőség - arra okot kell szolgáltatni.


Öröklési per előtt számos lehetőség van a hagyatéki eljárásban a vita perré alakulásának megelőzésére.


Öröklés vitája jellemzően a hagyatéki leltár tartalma, máskor az örökösök jogai és személye.Magyarországon a törvényes öröklés rendje a még jelenleg hatályos jogszabályok szerint zajlik.

Változások várhatóak az új Ptk. hatálybalépésekor, de a jelenlegi szabály szerint kell az örökösöknek vitájukban álláspontjukat kialakítani.


Ha látszik már a hagyatéki leltár körül, hogy vita alakul ki a várható öröklés körül - érdemes a közjegyzőtől, bíróságtól teljesen független permegelőző hagyatéki mediátor irodához fordulni.


Hagyatéki eljárás szüneteltetése olyan eljárási lehetőség, ahol a hagyatéki vita, öröklési jogvita igazságügyi közvetítő eljárásában a Felek között egyezséggel rendezhető.

Irodánk munkatársaival (ügyvédek - jogászok - mediátorok-szakértők stb.) az örökösök közötti jogviták pereiben, hagyatéki peres eljárásaiban azok elfogadható megoldásán dolgozunk!

Saját hagyatéki üggyel bejelentkezés: 06-302-164-102 (9h-19h)

Vállalkozások - Üzleti hírek MTI-OTS