2011. december 28., szerda

Adósság öröklésnél - hagyatéki mediátorok az eljárásokban
Adós, fizess – de miért ennyit? - az ombudsman a végrehajtó és a végrehajtást kérő jogi képviselőjének díjazásáról


Az ombudsman szerint a végrehajtási eljárásban az ügy értékéhez viszonyítva aránytalanul magas lehet a hitelező jogi képviselőjének és az önálló bírósági végrehajtónak a díja, amit az adóssal fizettetnek ki.
Az állampolgári jogok biztosa az illetékes minisztertől új szabályozást kért, mert a helyzet sértheti a jogbiztonságot, a tisztességes eljárás alkotmányos követelményét.


Az ombudsman vizsgálatát a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke kezdeményezte, mert úgy vélte, hogy a hitelező jogi képviselőjének munkadíjáról szóló hatályos szabályozás számos rendelkezése hátrányosan érinti az adóst, és jogcímet szolgáltat a pénzintézeteknek, hogy tőle minél nagyobb összeget követelhessenek.Megállapításai nyomán aztán Szabó Máté ombudsman hivatalból megvizsgálta azt is, milyen módon számítják ki a végrehajtási eljárás másik résztvevője, a önálló bírósági végrehajtó díjazását.
A végeredmény: a két szereplő egy 10 milliós tartozás behajtásáért összesen akár több, mint 2 millió 230 ezer forintot is felszámolhat.Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ezzel kapcsolatban felidézte a ma törvényes lehetőségeket: vagy a jogszabály alapján kell kiszámolni, vagy a végrehajtást kérő és az ő jogi képviseletét ellátó jogtanácsos, ügyvéd megállapodása szerint lehet megállapítani a jogi képviselő díját – amit ő sikeres behajtás esetén kap meg.

A bankok többsége a rendeletben szereplő, a tartozás nagyságától függő díjtételt alkalmazza.Ez nem tesz különbséget a lakossági hitelek és a vállalati hitelek között.
A rendelkezés ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a díjat akár adósonként, külön-külön is felszámítsák, azaz amennyiben egy tartozásban két adós szerepel, akkor a jogi képviselő díja is megkétszereződhet.

A jogszabály számítási lehetőségei között számottevő a különbség.
Míg a hatályos szabályozás egyik számítási módja alapján, 10 milliós tartozásnál, egy adós esetében – általános forgalmi adóval együtt – átlagosan 325 ezer forint volna a jogi képviselő díjazása, egy ugyanezen tartozás két adósára kivetve már összesen megközelítőleg 650 ezer, a szintén jogszerűen alkalmazható egyedi megállapodás esetén ettől is magasabb összeget tartalmazhat. Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Vállalkozások - Üzleti hírek MTI-OTS