2018. augusztus 16., csütörtök

Eljárások és új közigazgatási perrendtartás hatása! Eljárások előtt érdemes gondolkodni, mérlegelni!

Bonyolult jogháló veszi körül az embereket, családokat, vállalkozásokat Magyarországon.

Eljárás előtt sok esetben még van mód, az eljárás elkerülésére a TFKKE tényorientált , közvetlen kommunikáció eszközeivel, szakértői munkával.

Híradások jelzik teljes átalakulás várható a közigazgatási bíráskodásban. A jegyzők feladatköre sem lesz emiatt változatlan!Állampolgárok közötti kirobbant személyes vitákban a kommunikáció elsődlegessége a megoldások során bizonyított tény az ügyek ismeretében! (Vállalkozó és telephely szomszédokkal folytatott vitái, , gyámhatóságot később érintő válás körüli esetek stb.)

Minden formalizált eljárástól független ügyfélszolgálat és több szakma résztvevői várják Önt a problémás esetével!

Új terület a közigazgatási perek elindításában.
Jogalkotók szándéka a közigazgatási perek gyorsítása.


2018 évben egy eljárás előtt, kereset beadása előtt minden embernek érdemes gondosan mérlegelnie, akár irodánk munkatársait felkeresve komplex tényfeltáró (TFKKE) konzultáción szakembereinkkel jó megoldást találni.

Megváltozik, részben teljesen új a közigazgatási perrendtartás - hatása a közigazgatási perekre még csak vélelmezett, de nem ismert a gyakorlatban!Kétség nem fér azon szakmai tapasztalathoz, hogy nem a kereset beadása, de még egy eljárás megindulása is gyakran megelőzhető!  (Birtokvédelem esetei, konfliktusos állampolgári esetek stb.)

Ma ügyfélnek lenni eljárásokban, közigazgatási perekben jellemzően kiadást és időt jelent.

Bár az új közigazgatási perrendtartás céljai között megfogalmazottan ott az eljárások gyorsítása célja, tényleges gyakorlat később alakul  ki.


Kereset beadása, közigazgatási per indítása előtt a bírósági per kiváltásának lehetőségét szakembereinkkel könnyen felmérheti. (Magatartások és megkövető egyezségek, birtokvédelmi, közös tulajdon használati egyezségek, szülők között kapcsolattartási és szülői jogok gyakorlása egyezségek stb.)


Eljárások és jogvita ügyfélszolgálat áll rendelkezésére 2018 év végén is minden irodánkat felkeresőnek, ahol a komplex tényfeltáró konzultáció (TFKKE) a hatékony és költségkímélő megoldás lehetőségét, az ügyfél érdekvédelmet tekinti át! ( Szakértők - Közigazgatási gyakorlattal hatósági közvetítő - Kommunikációs szaktárgyaló - Ügyvédek - Földmérő - Írásazonosító szakemberek stb.)

Új terület a közigazgatási tevékenység (cselekvés eljárásban) megtámadhatósága rövid 30 napos határidőn belül 2018.január 01-től.


Konfliktus, jogvita, jogsértés megoldása igazi eszköze a kommunikáció!
Ne várja meg, amíg közigazgatási perekbe kerül!


Meghosszabbított személyes ügyfélszolgálattal és komplex (szakmai és ügyfél érdekvédelem) tanácsadással várjuk a saját ügyükkel bejelentkezőket!
Ne feledjék el, hogy az új közigazgatási perrendtartás erős változásokat hoz az ügyfelek számára a későbbi bírósági pereskedésben!       Időben és jól dönteni költséghatékony!

Kérjen időpontot: 06-302-164-102 (10-18h munkanapokon) Jelentkezzen be e-mail-ben: ugyek.perek@index.hu


2017. november 25., szombat

Családok számára jó megoldás az eljárásokba vezető jogvita okos lezárása!

Sok minden változik az új perrendtartás, új eljárási kódex  hatályba lépésével 2018. január 01-től!
Más lesz a jogvita trend, még senki sem ismeri az új szabályok életszerű és ügyfeleket érintő bírósági gyakorlatát. (Tárgyalások kitűzése elhúzódása, ügyvédek felkészültsége stb.)
Ha egy durva jogvita miatt keresetet szükséges beadni a bíróságra, azt tegye meg 2017-ben a még jól ismert bírósági eljárási információk között!  (Építkezések vita, tervezővel vita, birtoklás és birtokvédelem, gyámhatóság előtti szülői viták stb.)Emberek a bíróság előtt soha ne feledjék el, hogy a bírósági eljárás jogcímhez kötött és szigorú eljárási rend szerint zajlik.
Az élet különböző jogvitái, azt kiváltó élethelyzetek sokszínűek és zavarosak a bizonyíthatóságot illetően. (Szomszédok esetei, szexuális zaklatás ügyei, ingatlanügyek, személyiségi jogok sérelmei stb.)
Eljárások nagy többsége a magánszemélyek oldaláról személyeskedés, vagy rosszhiszemű indulatok, néha nyerészkedés miatt indul el - kerülje el segítőkész szakembereinkkel!

2017-ben a jogvitában álló magyar ember pereskedés esetén jól teszi, ha november végéig, december elején beadja keresetét az adott és illetékes bíróságra.
Kereset beadása előtt, kereset beadása közben, megindult perben irodánk részletes információkkal áll rendelkezésére, hogy a per egyszerűbb legyen, jó megoldással záruljon!
Különösen érintheti az új perrendtartás változása azokat, akik nem tudnak hétről-hétre a peres ügyükkel önállóan foglalkozni, így az Európában élő, Európában dolgozó embereket, magyar családokat!


 Ne álljon fejre a váratlan eljárási fordulatok miatt!       Megbízható ügyfélközpontú tanácsadással fogadjuk a személyes eset megbeszéléseken!

Piaci gyakorlatunkban számukra külön kapcsolattartási gyakorlatot dolgoztunk ki, s nem ritka a késő este folytatott skype konzultáció a jogvitáról, a már megkötött megbízások után. (Németországban élők, Svédországban élők, Spanyolországban élők stb.)
Problémás ingatlan, problémás ügy, problémás család, problémás házasság mindig nehéz eset külföldről intézve, ezért érdemes felkeresnie ügyfélfogadásunkat!

Meghosszabbított személyes ügyfélszolgálattal és komplex (szakmai és ügyfél érdekvédelem) tanácsadással várjuk november hónaptól a saját ügyükkel bejelentkezőket!
Ne feledjék el, hogy az új perrendtartás erős változásokat hoz az ügyfelek számára a későbbi bírósági pereskedésben!       Időben és jól dönteni költséghatékony!

Kérjen időpontot: 06-302-164-102 (10-18h munkanapokon) Jelentkezzen be e-mail-ben: ugyek.perek@index.hu
2017. február 27., hétfő

Közigazgatási perrendtartás hatásai - A bírósági per okait időben érdemes kezelni 2017-ben!Magyarországon 2017-ben a közigazgatási eljárások bíróság általi kontrolljában gyökeres és ügyfelek számára előnyös változást jelent a közigazgatási perrendtartási törvény alkalmazásával.Szakmai és piaci ismereteink, az elmúlt két évtized eseteit megismerve alátámasztják, szükséges a jogvédelem állami megerősítése a közigazgatásban, az ügyfelek kiszolgáltatott helyzetének csökkentésére!Sokak által ismertek a tehetős szomszédok általi építkezések hátrányai (Pl. Nem megfelelő vízelfolyással feltöltött telek stb.), az önkormányzatok új pénzügyi követelései földmérői eltérésekre hivatkozva, vagy éppen kertvárosban autójavító, fémmunkás, vegyszeres vállalkozás telephelye és hátrányai kiváltó jogesetek!

                    Közigazgatási eljárás, majd közigazgatási per kiváltható, elkerülhető!

Mind az alkotmányban rögzített emberi méltóság, mind a közigazgatási eljárásban az ügyféljogok igen jelentős hangsúlyt kap, az új perindítási lehetőségekben!

Jól fontolja meg minden ügyfél, miért és mikor kezdeményez közigazgatási hatósági eljárást! (2004.évi.CXL.)Közigazgatási eljárások megindítása előtt van mód, a vitatott okok jó jogi megoldására, ezzel elkerülve a közigazgatási eljárást, későbbi közigazgatási perrendtartás szerinti közigazgatási bírósági pert.   
Vállalkozóval létrehozó ADR egyezség a szükséges tevékenységi önkorlátozások kialakításáról!
Végső állomás lehet, legyen csak az ügyfél számára a közigazgatási per, azonban ezen belül a közigazgatási szerv bírságolási szabálya újszerű! (teljesítési bírságok)
Közigazgatási per előzménye a közigazgatási hatósági eljárás!   


Ennek megindulása nagy számban elkerülhető az állampolgárok, az ügyfelek számára!


Építési ügyek egy része, telekhatár vita, birtokvédelem, közös tulajdon stb. jogeseteiben a valamelyik fél által indítandó eljárások jellemzője, hogy a jogszabályok hatósági betartatása céljával, indulataival kezdődik el!

Közigazgatási eljárás előtti, alatti jogsérelem sokféle lehet - ne pereskedjen!

A közigazgatási eljárás, közigazgatási per kiváltásával, másként jogszerű elkerülésével az ügyfél jól jár!Kevesebb kiadás, profi jogvita lezárás, jogvita rendezés gyorsabb a kiváltó jogsérelmek egyezségeivel!

Elkeseredett jogsérelmek utáni demonstrációk helyett - Profi és gyors jogi megoldás irodánkkal!
Irodánk egész Magyarország területéről fogadja az ügyfeleket, felkészült szakemberekkel, szakmai partnerekkel!   ( Földmérő szakértők - Okleveles könyvvizsgáló - Jogászok - Közigazgatási szakemberek (Jegyzői szakmai kör) - Ügyvédek - Hatósági közvetítő - Igazságügyi közvetítő - Szaktárgyaló szakértők stb.)

Hozzon jó döntést az induló jogvita során!

Ügyfél hívószám munkaidőben: 06-302-164-102 (10h-20)                    Bejelentkezés: ugyek.perek@index.hu


2016. augusztus 10., szerda

Eljárások jogszerű kiváltása - Bírósági ügyek elkerülése 2016!


Hétköznapok aktív életében az eljárások, bírósági ügyek csak költséget, idő leterhelést jelentenek a dolgozó, vállalkozó magyar embereknek.

2016-ban az eljárások költségei, bírósági üggyel járó kiadások igen komoly terhet jelentenek a jogsértett családoknak!

Ok nélkül birtokháborító szomszéd, balesetet okozó autós, rokonok közötti viták, építési jogvita mind olyan vita, ahol több eljárás elkerülése törvényesen kezelhető egy profi ADR közvetítői egyezséggel!


Hatósági eljárások száma jelentősen csökkenne, ha a vitában álló felek az új Ptk. hatásaira figyelve első lépésként a konfliktusos vitatott élethelyzetekben közvetlenül a profi jogvita rendezés szakembereihez, irodánk munkatársaihoz fordulnának!


Ingatlanok és tulajdonosaik szomszédságából komoly, akár eldurvuló viták alakulnak ki egyes esetekben.

Engedély nélkül vállalkozó lakatosok, autójavítók okozta problémák a szomszéd tulajdonosokat háborítják - ezek a viták is leghatékonyabban a profi jogvita rendezés eljárásaiban, kollégáink bevonásával kezelhetőek jól.


Pénzintézetek jobb tárgyalókészsége a profi vitarendezésben, elkerülhetővé teszi az ügyfelek további hatósági lépéseit.


Bejelentkezéshez konkrét vitákkal, ügyekkel: 06-302-164-102 (10h-20h hétköznap) - hagyatéki jogviták, örökös perek - válás, vagyonmegosztás, gyermek perek - ingatlan és építési jogviták2016. január 24., vasárnap

2016 a magyar családoknak sok új ügyet jelent! Időben hozzon jó döntést velünk!


2016 évben a magyar családok sok ügy részesei lehetnek.

Az építkezési hullám és jogi könnyítések a családok ingatlannal kapcsolatos jogvitáinak számát növelhetik.

Sem a munkahelyek és munkafeladatok, sem a vállalkozások nem rendelkeznek annyi eljárásokra fordított szabad időkerettel, amennyire a jogszabályok sokasága miatt szükségük volna!


Váratlan hivatalos levelek, váratlanul kézbesített bírósági végzések a családok ügyeit jelentik, mellyel szembe kell nézniük!
Ezekben a jogvitákban, kifejezetten jó döntés a gyors szakember választás, hozzáértő profi irodák felkeresése!


Irodánk figyelemmel kezeli az emberek jogvitáit, mert nem felejtjük el, hogy Mi is emberek vagyunk!

Új ügyekben az iratok, dokumentumok a jó vita stratégiához nem nélkülözhetőek sem perben, sem bírósági tárgyalások előtt.
Vállalkozások - Üzleti hírek MTI-OTS